Om Supporterfinansiering

Softball-Branns Supporterfinansiering ble startet opp i 2016. Supporterfinansiering er en enkel måte for Brann-supportere å bidra til spillerinvesteringer i Sportsklubben Brann. Midler kan overføres til Softball-Brann AS via SMS, Vipps eller nettbank.

Sofball-Brann AS kan utelukkende bidra til spillerinvesteringer i Sportsklubben Brann gjennom gaver. Dine overføringer til Softball-Brann AS er derfor garantert brukt til dette.

Sportsklubben Brann tar selv avgjørelsene om hvilke spillere klubben ønsker å investere i. Styret i Softball-Brann AS avgjør hvilke konkrete Brann-investeringer selskapet vil gå inn i og bidra til. Dersom Softball-Brann AS' tilgjengelige midler ikke blir brukt på kort sikt, skal disse brukes på et seinere tidspunkt.

Dersom Softball-Brann AS oppløses, skal alle selskapets midler overføres til Sportsklubben Branns satsing på unge talenter.

Flere detaljer om overføringene i Supporterfinansieringen:
  • Alle overføringer går inn på Softball-Brann AS' konto: 3624.33.16566
  • Softball-Brann AS bruker autorisert regnskapsførerselskap og skal gi trygghet for at pengene blir brukt på selskapets formål
  • 7,5% av overføringene via SMS går til operatør av tjenesten