Om Softball

Softball-Brann AS ble stiftet i 2010, og målet var den gang å samle penger til at Sportsklubben Brann kunne hente flere lokale, unge spillere til klubben. Siden den gang har Softball bidratt til flere spilleroverganger, for eksempel Fredrik Haugen og Steffen Lie Skålevik.

Softball kan i dag bidra også til overganger som ikke gjelder lokale spillere. Bidragene går til Sportsklubben Brann som reine gaver, slik at klubben i våre hjerter får bedre muligheter til å bygge opp det laget byen fortjener.

Softball er registrert som et aksjeselskap, men er samtidig registrert i Frivillighetsregisteret. Alle penger i selskapet skal gå til Brann, og ingen kan ta midler ut av Softball.


Organisasjonsnummer: 996 247 716
Navn/foretaksnavn: SOFTBALL-BRANN AS
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Forretningsadresse: Lars Hillesgate 59, 5008 BERGEN
Daglig leder/ adm.direktør: Marius Larsen

Styre:
Frode Håkon Hellebø (leder)
Marit Voldsæter
Marius Larsen

For nærmere informasjon, ta kontakt med leder Frode Håkon Hellebø på telefon 934 35 439 eller e-post frode@ricks.no

Les mer hos Brønnøysundregisteret